000 000 000 przemekdzieciom@gmail.com

SŁAWOMIR ORZECHOWSKI – autograf

Donate Now

Zdjęcie o rozmiarach 10/15 cm!

Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na opłacenie rehabilitacji i zakup niezbędnego sprzętu dla niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji Przemek Dzieciom!